top of page
תמונה סהר.png

Exclusive Services

מרחב מומחיות סה"ר

image.png

הדרך שבה אנו תופסים את העולם אינה בהכרח מייצגת את המציאות האובייקטיבית, אלא תלויה בהתנסויות האישיות ובדרכי הקליטה והתפיסה של כל פרט ופרט.
בשנת תש"פ הוקם בפסג"ה מרחב סה"ר לחקר ולמידה רפלקטיבית, המאפשר התנסויות רפלקטיביות וסימולציות לקהילה החינוכית.
תהליך רפלקטיבי מושפע מתהליכים קוגניטיביים, רגשיים ותרבותיים והוא ניתן ללמידה ומאפשר חקר עצמי ברמה הגבוהה ביותר.
התהליכים הרפלקטיביים במרחב סה"ר מתקיימים באופן אישי, קבוצתי וזוגי ובאמצעות פרקטיקות מגוונות כגון מרכז סימולציה, ערכות השלכתיות, סדנאות מונחות ,סרטונים ועוד.
בתהליך הלמידה הרפלקטיבית, המורים הופכים להיות לומדים בעלי יכולת מטה-קוגניטיבית ומכוונות עצמית, המשלבת יכולת לשחזר ולבחון תהליכים תוך  חשיבה ביקורתית והפקת תובנות לעתיד.

 

המרחב מציע לקהילה החינוכית:

אתר הפסגה (5).png

מומחִיּוּת בליווי רפלקטיבי

רוצים להיוועץ ולחשוב יחד איתנו?

סרטונים

ללמידה רפלקטיביים

ערכות מלוות

תהליכי צמיחה

סימולציות

סרטונים ללמידה רפלקטיבית

bottom of page