ה'מה', 'למה' ו'איך' של מרכז הפסג"ה

מר שמואל אבואב סיכם את ביקורו במרכז פסגה אשדוד

אני רוצה להודות לך על ההזדמנות המיוחדת של להתארח פה"

,זה לא רק מקום שיש בו שאיפה של אסתטיקה ועיצוב מאוד מיוחד

.יש פה גם תוכן שעולה בקנה אחד עם העיצוב הפיזי של המקום

כל פינה יש בה חשיבה מקדימה אבל גם תבונה מכוונת של השפעה פדגוגית שתביא

,באם רואים הכל אסתטי הכל יפה מעוצב מאוד מיוחד – אבל יש פה חשיבה

.יש פה התחדשות מאוד מעניינת של הפסגות

יש פה יוזמה מאוד גדולה מעבר לשגרה ולכן מתפתחים פה כלים עצמאיים

יש פה ראיה מאוד מרשימה של יכולת לחבוק את כל מה שקורה בבתי הספר בצורה מאוד קפדנית

.זו לא פסג"ה בוטיק, שבגלל שיש פה 20 בתי"ס אפשר להעמיק

יש פה פסג"ה גדולה ויש פה ראיית עומק מאוד יסודית ולכן לפסג"ה פה יש השפעה, .פוטנציאל השפעה מאוד מאוד גדול

זו לא רק אכסניה שבאים בשעריה אלא גם אכסניה שמכוונת מיקוד, פיתוח ושיפור לפי .מפת דרכים מנוטרת

זה לא שבאים ואומרים לי (מה צריך) – אז אני הכי טוב לספק את הסחורה, זה לא סופר שבאים לקנות מוצרים אלא גם בית אולפנא שיודע לקרוא מפה ולכוון מה צריך

אדם בא לסופר אומרים לו – אל תיקח את זה, תיקח את זה – זה יותר מתאים לך

.ולכן זה משהו מאוד מיוחד

אני רוצה מאוד לשבח, זה מאוד מעניין – (הוצגו) כלים מאוד מיוחדים

".ואני יוצא מפה עם כמה תובנות שלא הזדמן לי בעבר להבין אותן

יישר כח

פיתוח מקצועי כתפיסה צד 1.jpg

פסג"ה אשדוד - פיתוח סגלי הוראה