top of page

"מנהיגות" -יכולת של המנהיג להשפיע על המונהגים ללא צורך בהפעלת כוח, או סמכות מחייבת.  לאחרונה מושם דגש על המנהיג הנוקט מעשים של מנהיגות.

בתפיסה החינוכית של הפסגה העוגנים הם מנהיגות חינוכית  בפדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים מתוך הסינרגיות ביניהן והיותן הבסיס לעשיה חינוכית מיטבית. מתוך זה אנו נשמות זרקור על מנהיגות וי אי פי בקהילה החינוכית.

פסים3.png
מנהיגות לאתר.jpg
מרחב סהר כותרת (7).png
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png
מרחב סהר כותרת (8).png
8.png

מצויינות דרך חיים - חט''ב

3.png

מנהיגות בונה עתיד

בעלי תפקידים - עי"ס

5.png

מציירים את קו האופק -

סגנים ורכזים פדגוגיים

bottom of page