top of page

שלומות (WB) ולמידה חברתית רגשית (SEL) שלובים זו בזו. שלומות עוסקת ברווחה רגשית, אושר ומשמעות. ב SEL מפתחים מיומנויות חברתיות רגשיות המאפשרות לאדם להבין ולנהל את רגשותיו ולפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות.

אנו בפסג"ה אשדוד רואים חשיבות רבה בפיתוח WB וSEL ומשלבים התייחסות לכך בכל מהלך, לצד מודלינג ועשייה מפורשת בתחום.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (17).png

אז איך מטמיעים את התפישה בעצם?  

צוות Sel -שלומות בפסג"ה אשדוד פועל במספר דרכים לקידום מטרה זו: הרצאות, סדנאות, פתרונות למידה, ליווי והדרכה.

(Inglés) (6).png
_cb1e0f15-2f89-4ff4-aaa0-172a2841ff21.jpg
bottom of page