top of page

שלומות היא מצב של בריאות נפשית ופיזית טובה, המאופיין בתחושת סיפוק, אושר ומשמעות. למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות, המאפשרות לאנשים להבין ולנהל את רגשותיהם, לפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות. הקשר בין שלומות ללמידה רגשית חברתית הוא דו כיווני. קראו עוד.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

יש כיום גוף הולך ומצטבר של עדויות מחקריות המציעות שהתערבויות ספציפיות בהקשר ליכולות חברתיות- רגשיות של מורים מובילות לשיפור במגוון מדדים של ה being-well של המורה כולל הפחתת סטרס ושחיקה, אשר יכולות בתורן להפחית את שיעור התחלופה של מנהלים ומורים

עקרונות מובילים מן המחקר:

  • יכולות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות שזורות זו בזו באופן יסודי – הן תלויות זו בזו בהתפתחותן, בחוויה שלהן ובשימוש בהן.

  • יכולות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות מתפתחות במהלך חיינו והן חיוניות להצלחה בבתי הספר, במקומות העבודה, בבתים ובקהילות שלנו ומאפשרות לפרטים לתרום באופן משמעותי לחברה.

  • יכולות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות יכולות להילמד ולהתפתח במהלך הילדות, ההתבגרות ומעבר לה.

  • עיסוק בתוכניות ופרקטיקות יעילות מבוססות למידה חברתית ורגשית יכול לשפר את יעילות המורים ואת רווחתם.

  • לבתי הספר יכולה להיות השפעה משמעותית על ההתפתחות החברתית, הרגשית והאקדמית. הקהילה הרחבה יותר (משפחות, מוסדות קהילתיים וכו') חייבת להיות מעורבת כדי לשפר את הכוח, העומק והקצב של רכישת יכולות אלה.

  • כדי שהתפתחות חברתית, רגשית ואקדמית תשגשג בבתי הספר, מורים ומנהלים זקוקים להכשרה ולתמיכה כדי להבין ולהדגים מיומנויות, התנהגויות, ידע ואמונות אלה.

_58af66ec-55ce-4bb0-89d4-cbd70f81b283.jpeg
bottom of page