top of page

שלומות (WB) ולמידה חברתית רגשית (SEL) שלובים זו בזו. שלומות עוסקת ברווחה רגשית, אושר ומשמעות. ב SEL מפתחים מיומנויות חברתיות רגשיות המאפשרות לאדם להבין ולנהל את רגשותיו ולפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות.

אנו בפסג"ה אשדוד רואים חשיבות רבה בפיתוח WB וSEL ומשלבים התייחסות לכך בכל מהלך, לצד מודלינג ועשייה מפורשת בתחום.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (17).png

SEL? אבל אני לא יועצת או פסיכולוגית...  SEL היא חלק מתפקידם של כל המורים ולא רק של היועצות

SEL- זו לא עוד  תוכנית ...    אלא  תפיסה מערכתית כלל בית ספרית

SEL- היא לא רק "כישורי חיים " אלא   מנוף להשגת סדרי העדיפויות והמטרות של בית הספר. 

SEL זה לא -’have to nice ,’  אלא- must have" "

לקריאה נוספת

אתר פסגה ריבוע (3).png
bottom of page