top of page

מרחב לסימולציה ולהתבוננות רפלקטיביות. המרחב מקדם תהליכים רפלקטיבים על מיומנויות קוגניטיביות ולא קוגניטיביות. המרחב כולל סביבה מותאמת להנחיית מפגש סימולציה (פנים אל פנים או סנכרוני) וכן כלים מקוריים מתוצרת פסג"ה אשדוד לקידום חשיבה רפלקטיבית. מרחב סה"ר מאפשר אימון במיומנויות רגשיות חברתיות כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית המצוי בבסיס השלומות שלהם.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
למידה רגשית לאתר2.jpg
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

SEL? אבל אני לא יועצת או פסיכולוגית...  SEL היא חלק מתפקידם של כל המורים ולא רק של היועצות

SEL- זו לא עוד  תוכנית ...    אלא  תפיסה מערכתית כלל בית ספרית

SEL- היא לא רק "כישורי חיים " אלא   מנוף להשגת סדרי העדיפויות והמטרות של בית הספר. 

SEL זה לא -’have to nice ,’  אלא- must have" "

לקריאה נוספת

_58af66ec-55ce-4bb0-89d4-cbd70f81b283.jpeg
bottom of page