top of page

"מנהיגות" -יכולת של המנהיג להשפיע על המונהגים ללא צורך בהפעלת כוח, או סמכות מחייבת.  לאחרונה מושם דגש על המנהיג הנוקט מעשים של מנהיגות.

בתפיסה החינוכית של הפסגה העוגנים הם מנהיגות חינוכית  בפדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים מתוך הסינרגיות ביניהן והיותן הבסיס לעשיה חינוכית מיטבית. מתוך זה אנו נשמות זרקור על מנהיגות וי אי פי בקהילה החינוכית.

פסים3.png
מנהיגות לאתר.jpg
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

המומחיות שלנו

המומחיות שלנו בהתבוננות ההוליסטית על הצרכים ובהתאמת  מענים מגוונים ומדוייקים למנהיגות הביניים0 והבכירה,באמצעות מומחיות התחום בפסג"ה.

אנו מציעות מגוון מענים:ליווי פרטני,הנגשת חיבורים ושותפויות,סדנאות והרצאות,פתרונות למידה,הכשרות והובלת תהליכים עירוניים.

bottom of page