top of page

שלומות היא מצב של בריאות נפשית ופיזית טובה, המאופיין בתחושת סיפוק, אושר ומשמעות. למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות, המאפשרות לאנשים להבין ולנהל את רגשותיהם, לפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות. הקשר בין שלומות ללמידה רגשית חברתית הוא דו כיווני. קראו עוד.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
למידה רגשית לאתר2.jpg
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

שלומות היא מצב של בריאות נפשית ופיזית טובה, המאופיין בתחושת סיפוק, אושר ומשמעות. למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות, המאפשרות לאנשים להבין ולנהל את רגשותיהם, לפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות. הקשר בין שלומות ללמידה רגשית חברתית הוא דו כיווני.

 מצד אחד, שלומות מאפשרת לאנשים לפתח מיומנויות SEL טובות יותר. כאשר אנשים מרגישים טוב עם עצמם, יש להם מוטיבציה גבוהה יותר ללמוד ולהתפתח, והם גם פתוחים יותר לקבלת משוב והדרכה. מצד שני, מיומנויות SEL טובות יכולות לתרום לשלומות. כאשר אנשים יודעים כיצד לנהל את רגשותיהם בצורה בריאה, הם מסוגלים להתמודד טוב יותר עם אתגרים וקשיים בחיים, מה שמסייע להם לשמור על תחושת רווחה נפשית.

מחקרים מראים כי הצלחתם של צעירים ומבוגרים בבית הספר ומחוצה לו קשורה קשר בל יינתק להתפתחות חברתית ורגשית בריאה.

תלמידים שיש להם תחושת שייכות ומטרה, שיכולים לעבוד היטב עם חברים לכיתה ועמיתים כדי לפתור בעיות, שיכולים לתכנן ולהציב מטרות, ויכולים להתמיד באתגרים  - בנוסף להיותם אוריינים, ובקיאים במושגים וברעיונות מדעיים - נוטים יותר למקסם את ההזדמנויות שלהם ולממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

bottom of page