top of page

מב-ראשית

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (19).png

מב-ראשית

פסג"ה אשדוד יזמה ובנתה 3 תוכניות נוספות עבור קהילת המחנכות בעיר:

 

1. "הנמען: מחנכות"- מרחב חינוך עירוני

במסגרת זו בוחרת הפסג"ה להנגיש פרקטיקות/ מאמרים/ מחקרים מתוך מאגר החומרים של קרן ליאון לטובת המחנכות בשטח על ידי שליחת גלויה מידי שבוע .

2. "מחנכות ביחד": העיר- במסגרת תכנית זו ניתנת הזדמנות לכל מחנכת בעיר שתבחר בכך לקבל חבילת מענים יחודית ופרסונאלית  הכוללת מנטורינג, קבוצת שוות, סימולציה מותאמת

ועבודה על תכנים ופרקטיקות  על פי בחירתה לקידומה האישי והמקצועי.

 

3. "מחנכות ביחד": צוות - במסגרת תכנית זו תעשה עבודה עם צוות בית ספר שיבחר לקחת חלק בתהליך.  תבנה בתיאום עם הנהלת בית הספר תכנית רלוונטית ומותאמת .

4.png

מב- ראשית -

מחנכות יסודי 

bottom of page