top of page

מב-ראשית

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (19).png

קהילת ראשית

בבתי הספר באשדוד

בארבעה בתי ספר בעיר (גאולים, רעים, נעם, אמירים) הוקמה קהילת מחנכים בליווי תכנית ראשית/ כי"ח.

במסגרת זו זוכות  המחנכות לעבוד ולפתח את עצמן ואת תפקיד ותפיסת החינוך באופן צוותי.

פסג"ה אשדוד רואה בתכנית זו הזדמנות למינוף והעצמת קהילת  המחנכות  בעיר.

הפסג"ה רואה עצמה כמי שמלווה את התהליך ומזמנת אפשרויות של למידה שיתופית בין בתי הספר המשתתפים בתכנית  ושאר בתי הספר בעיר.

לשם כך יתקיימו במהלך השנה מספר מפגשים בין השותפים לתכנית:

נציגי ראשית/כי"ח, מנהלי ומחנכי בתי הספר המשתתפים בתכנית, נציגי הפסג"ה ונציגים נוספים מקהילת החינוך העירונית.

4.png

מב- ראשית -

מחנכות יסודי 

bottom of page