top of page
פסים3.png

קליטה מיטבית

לוגו קליטה מיטבית תשפד (1).png
מרחב סהר כותרת (5).png
אתר פסגה.png
אתר הפסגה (12).png

"מודל טשר" – מודל לשיחה יעילה בין המורה להורה (כתיבה: גלית דבח)

סיום

1. הצגת הבחירה והמחיר בדרך להשגת המטרה

2. סבב הקשבה נוסף – מורה תלמיד

3. סגירה באופטימיות

 שלב ג- רפלקציה: מורה מול עצמו ו/או מול הצוות המקצועי

1.     רפלקציה- מה הרגשתי? מה היה? מה קדמתי? מה החמצתי?

2.     סקירת התוצאות והשווה למטרה

3.     תכנון מהלך חדש/אחר/נוסף מול התלמיד ו/או ההורה

4.     מעקב אחר התוצאות וקביעת יעד חדש לביצוע.

_7920b55d-e0b3-448e-a916-0e77e124ed48.jpg

השיחה כוללת מספר שלבים:

 

שלב א- טרום שיחה: מורה מול עצמו ו/או מול הצוות המקצועי

1.     התכווננות- איך? מה זה נותן? למי? למה הצורך בשיחה?

2.     הגדרת מטרות- מטרות על ומטרות אופרטיביות וכמובן תיאום ביניהן.

3.     הבחנה בין העיקר לטפל

4.     צפי תוצאות

 

שלב ב- שיחה: מורה- הורה- תלמיד

פתיחה:

1.     גיוס ההורה – עידוד, העצמה

2.     הקשבה מלאה ( בלי שאלות) למה שההורה רוצה להשמיע

3.     הצגת מטרות : מטרת העל ומטרת השיחה

 

גוף השיחה:

1. סקירת עובדות בנוגע לתפקודו הלימודי וההתנהגותי של התלמיד- הבחנה בין דעה לעובדה , ללא פרשנות, שיפוטיות או ביקורת ("מסר אני")

2. התאמה בין העובדות למטרות

3. התייחסות לנקודות חוזק של התלמיד- למנות לפחות נקודת חוזק אחת. (עידוד והעצמה)

bottom of page