top of page
פסים3.png

קליטה מיטבית

לוגו קליטה מיטבית תשפד (1).png
מרחב סהר כותרת (5).png
אתר פסגה.png
אתר הפסגה (12).png
אתר הפסגה (28).png
אתר הפסגה (28).png
אתר הפסגה (28).png
אתר הפסגה (28).png

מהווה בית מקצועי לצוותים החינוכיים והטיפוליים העובדים במסגרות החינוך המיוחד ובשילוב.

באתר מופיעים מוסדות החינוך בעיר עפ"י גלאים והתפיסה החינוכית הכוללת של העיר אשדוד בראייה מערכתית של החינוך.

אתר השירות הפסיכולוגי, משמש גורם מקצועי מכוון ומייעץ בשיתוף פעולה עם יועצים חינוכיים ,רווחה וקהילה.

המרכז עוסק בהעברת סדנאות וייעוץ אישי להורים ולמשפחה תוך התאמת כלים מעשיים.

bottom of page