top of page

אל תספרו לי שכדי לעוף כל מה שצריך זה זוג כנפיים.

אם רוצים לעוף, צריך שיהיו גם שמיים. (עידית ברק)

פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
פסים3.png
פסים3.png
לוגו קליטה מיטבית תשפד (1).png
מרחב סהר כותרת (13).png

שנת ההתמחות היא המפגש הראשון שלנו כמורים בתנאי אמת עם בית הספר על כל המורכבויות שבו. האתגרים העומדים בפני המתמחים החדשים הינם רבים,שונים ומגוונים. לצוות בית הספר יש תפקיד מכריע בקליטה המיטבית של המורים המתמחים והמורים החדשים. 

קליטה מיטבית הינה בעלת השפעה רבה עלת תחושת המסוגלות ומצב השלומות של המורים, ולרוב גם תעצב את המשך דרכו של המורה בתוך המערכת.

 

אנו בפסג"ה עומדים לרשותכם - מתמחים, מורים חדשים, חונכים, מנהלים וצוות בית הספר - במטרה להנהיג מהלך רחב לשינוי תפיסה ולהתוויית תרבות בית ספרית שתפעל לליווי ותמיכה במורים החדשים העושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך.


צוות קליטה מיטבית בפסג"ה פועל להרחבת מסגרות הפעולה וגיוון המענים העשויים לספק מעטפת מלאה של ליווי ותמיכה מיטביים למורה בראשית דרכו.

image.png
bottom of page