top of page
פסים3.png

קליטה מיטבית

לוגו קליטה מיטבית תשפד (1).png
מרחב סהר כותרת (5).png
אתר פסגה.png
אתר הפסגה (12).png

שנת ההתמחות היא המפגש הראשון שלנו כמורים בתנאי אמת עם בית הספר על כל המורכבויות שבו. האתגרים העומדים בפני המתמחים החדשים הינם רבים,שונים ומגוונים. לצוות בית הספר יש תפקיד מכריע בקליטה המיטבית של המורים המתמחים והמורים החדשים. 

קליטה מיטבית הינה בעלת השפעה רבה עלת תחושת המסוגלות ומצב השלומות של המורים, ולרוב גם תעצב את המשך דרכו של המורה בתוך המערכת.

 

אנו בפסג"ה עומדים לרשותכם - מתמחים, מורים חדשים, חונכים, מנהלים וצוות בית הספר - במטרה להנהיג מהלך רחב לשינוי תפיסה ולהתוויית תרבות בית ספרית שתפעל לליווי ותמיכה במורים החדשים העושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך.


צוות קליטה מיטבית בפסג"ה פועל להרחבת מסגרות הפעולה וגיוון המענים העשויים לספק מעטפת מלאה של ליווי ותמיכה מיטביים למורה בראשית דרכו.

_e90aa0e1-2737-48f8-9863-f38be830c244.jpeg
bottom of page