top of page

שלומות (WB) ולמידה חברתית רגשית (SEL) שלובים זו בזו. שלומות עוסקת ברווחה רגשית, אושר ומשמעות. ב SEL מפתחים מיומנויות חברתיות רגשיות המאפשרות לאדם להבין ולנהל את רגשותיו ולפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות.

אנו בפסג"ה אשדוד רואים חשיבות רבה בפיתוח WB וSEL ומשלבים התייחסות לכך בכל מהלך, לצד מודלינג ועשייה מפורשת בתחום.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (17).png

ע"י מומחיות הפסג"ה  להטמעת SEL על פי עקרונות ארגון CASEL . בשלב הראשון הקמת צוות SEL ובהמשך ליווי תהליך ההתמעה תוך התבססות על אינדיקטורים שונים במרחבי העשייה השונים בבית הספר (ועל בסיס הנתונים הבית ספריים) :

SEL למבוגרים, SEL בפדגוגיה, הוראה ישירה, משמעת תומכת, SEL בקהילה ועוד..

 

מעוניינים? פנו אלינו - איריס אלבז, ⁦052-222-2584⁩

_f00e7531-999b-43c9-a7ac-589e42628b41.jpg
bottom of page