top of page

שלומות היא מצב של בריאות נפשית ופיזית טובה, המאופיין בתחושת סיפוק, אושר ומשמעות. למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות, המאפשרות לאנשים להבין ולנהל את רגשותיהם, לפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות. הקשר בין שלומות ללמידה רגשית חברתית הוא דו כיווני. קראו עוד.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

ע"י מומחיות הפסג"ה  להטמעת SEL על פי עקרונות ארגון CASEL . בשלב הראשון הקמת צוות SEL ובהמשך ליווי תהליך ההתמעה תוך התבססות על אינדיקטורים שונים במרחבי העשייה השונים בבית הספר (ועל בסיס הנתונים הבית ספריים) : SEL למבוגרים, SEL בפדגוגיה, הוראה ישירה, משמעת תומכת, SEL בקהילה ועוד..

מעוניינים? פנו אלינו

איריס אלבז, ⁦052-222-2584⁩

bottom of page