top of page

שלומות היא מצב של בריאות נפשית ופיזית טובה, המאופיין בתחושת סיפוק, אושר ומשמעות. למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות, המאפשרות לאנשים להבין ולנהל את רגשותיהם, לפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות. הקשר בין שלומות ללמידה רגשית חברתית הוא דו כיווני. קראו עוד.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
למידה רגשית לאתר2.jpg
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

פתרונות למידה לקידום SEL  ושלומות:  פתרונות הלמידה כוללים מגוון כלים חיזוק החוסן, השלומות, מיומנויות רגשיות חברתית- בראש ובראשונה למבוגרים, דרך מגוון כלים: NLP, עקרונות הפדגוגיה המתבוננת, אימון אישי, תהליכים מקדמי שלומות דרך כתיבה (מחברת 'בשביל השקט') ועוד..

 

פתרונות למידה SEL תשפ"ד בפסג"ה אשדוד:

עותק לחגית השתלמויות sel ו WB (1).png
עותק לחגית השתלמויות sel ו WB (1).png
עותק לחגית השתלמויות sel ו WB (1).png
עותק לחגית השתלמויות sel ו WB (1).png
bottom of page