top of page

שלומות (WB) ולמידה חברתית רגשית (SEL) שלובים זו בזו. שלומות עוסקת ברווחה רגשית, אושר ומשמעות. ב SEL מפתחים מיומנויות חברתיות רגשיות המאפשרות לאדם להבין ולנהל את רגשותיו ולפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות.

אנו בפסג"ה אשדוד רואים חשיבות רבה בפיתוח WB וSEL ומשלבים התייחסות לכך בכל מהלך, לצד מודלינג ועשייה מפורשת בתחום.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (17).png

פתרונות למידה לקידום SEL  ושלומות:  פתרונות הלמידה כוללים מגוון כלים חיזוק החוסן, השלומות, מיומנויות רגשיות חברתית- בראש ובראשונה למבוגרים, דרך מגוון כלים: NLP, עקרונות הפדגוגיה המתבוננת, אימון אישי, תהליכים מקדמי שלומות דרך כתיבה (מחברת 'בשביל השקט') ועוד..

 

פתרונות למידה SEL תשפ"ד בפסג"ה אשדוד:

_4445a29d-a97a-4827-baa3-bf2cdfbcf443.jpg
השתלמויות SEL תשפד 2 (1).png
עותק לחגית השתלמויות sel ו WB (1).png
עותק לחגית השתלמויות sel ו WB (1).png
עותק לחגית השתלמויות sel ו WB (1).png
bottom of page