top of page

Exclusive Services

image.png

מרחב מומחיות סה"ר

הדרך שבה אנו תופסים את העולם אינה בהכרח מייצגת את המציאות האובייקטיבית, אלא תלויה בהתנסויות האישיות ובדרכי הקליטה והתפיסה של כל פרט ופרט.
בשנת תש"פ הוקם בפסג"ה מרחב סה"ר לחקר ולמידה רפלקטיבית, המאפשר התנסויות רפלקטיביות וסימולציות לקהילה החינוכית.
תהליך רפלקטיבי מושפע מתהליכים קוגניטיביים, רגשיים ותרבותיים והוא ניתן ללמידה ומאפשר חקר עצמי ברמה הגבוהה ביותר.
התהליכים הרפלקטיביים במרחב סה"ר מתקיימים באופן אישי, קבוצתי וזוגי ובאמצעות פרקטיקות מגוונות כגון מרכז סימולציה, ערכות השלכתיות, סדנאות מונחות ,סרטונים ועוד.
בתהליך הלמידה הרפלקטיבית, המורים הופכים להיות לומדים בעלי יכולת מטה-קוגניטיבית ומכוונות עצמית, המשלבת יכולת לשחזר ולבחון תהליכים תוך  חשיבה ביקורתית והפקת תובנות לעתיד.

 

                                                  המרחב מציע לקהילה החינוכית:

אתר הפסגה (5).png

מומחִיּוּת בליווי רפלקטיבי

סימולציות

ערכות מלוות

תהליכי צמיחה

סרטונים

ללמידה רפלקטיביים

רוצים להיוועץ ולחשוב יחד איתנו?

מרחב סה"ר

מרכז סימולציה

סרטונים ללמידה רפלקטיבית

מאמרים
וחומרי עזר

מודלים

סה"ר
בעיתות חירום

bottom of page