top of page

"מנהיגות" -יכולת של המנהיג להשפיע על המונהגים ללא צורך בהפעלת כוח, או סמכות מחייבת.  לאחרונה מושם דגש על המנהיג הנוקט מעשים של מנהיגות.

בתפיסה החינוכית של הפסגה העוגנים הם מנהיגות חינוכית  בפדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים מתוך הסינרגיות ביניהן והיותן הבסיס לעשיה חינוכית מיטבית. מתוך זה אנו נשמות זרקור על מנהיגות וי אי פי בקהילה החינוכית.

פסים3.png
מנהיגות לאתר.jpg
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

פדגוגיה איכותית ומנהיגות חינוכית - אלה  עמודי התווך שלנו בפסג"ה אשדוד.

החיים בתנועה מתמדת - אנשים,תוכניות,תהליכים ומסגרות-הכל מתחדש ומשתנה, אולם, עמודי התווך שלנו יציבים.

אנו מאמינות שהמנהיגות החינוכית היא המעטפת והמנוף לחינוך המשובח בעיר וברוח זו אנו שמות בלןב העשיה שלנו את המנהיגות ומנהיגות הביניים של העיר.

bottom of page