top of page

מרחב לסימולציה ולהתבוננות רפלקטיביות. המרחב מקדם תהליכים רפלקטיבים על מיומנויות קוגניטיביות ולא קוגניטיביות. המרחב כולל סביבה מותאמת להנחיית מפגש סימולציה (פנים אל פנים או סנכרוני) וכן כלים מקוריים מתוצרת פסג"ה אשדוד לקידום חשיבה רפלקטיבית. מרחב סה"ר מאפשר אימון במיומנויות רגשיות חברתיות כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית המצוי בבסיס השלומות שלהם.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
למידה רגשית לאתר2.jpg
אתר הפסגה (12).png
פסים7.png

הכל מתחיל מלמידה רגשית חברתית SEL  ושלומות  wellbeing  

SEL , שלומות, ומה שביניהם

שלומות היא מצב של בריאות נפשית ופיזית טובה, המאופיין בתחושת סיפוק, אושר ומשמעות. למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות, המאפשרות לאנשים להבין ולנהל את רגשותיהם, לפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות. הקשר בין שלומות ללמידה רגשית חברתית הוא דו כיווני. קרא עוד

 מצד אחד, שלומות מאפשרת לאנשים לפתח מיומנויות SEL טובות יותר. כאשר אנשים מרגישים טוב עם עצמם, יש להם מוטיבציה גבוהה יותר ללמוד ולהתפתח, והם גם פתוחים יותר לקבלת משוב והדרכה. מצד שני, מיומנויות SEL טובות יכולות לתרום לשלומות. כאשר אנשים יודעים כיצד לנהל את רגשותיהם בצורה בריאה, הם מסוגלים להתמודד טוב יותר עם אתגרים וקשיים בחיים, מה שמסייע להם לשמור על תחושת רווחה נפשית.

מחקרים מראים כי הצלחתם של צעירים ומבוגרים בבית הספר ומחוצה לו קשורה קשר בל יינתק להתפתחות חברתית ורגשית בריאה.

תלמידים שיש להם תחושת שייכות ומטרה, שיכולים לעבוד היטב עם חברים לכיתה ועמיתים כדי לפתור בעיות, שיכולים לתכנן ולהציב מטרות, ויכולים להתמיד באתגרים  - בנוסף להיותם אוריינים, ובקיאים במושגים וברעיונות מדעיים - נוטים יותר למקסם את ההזדמנויות שלהם ולממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

התפיסה הסינרגטית

התפיסה הסינרגטית בהקשר לשלומות ותהליכי חנוך מתייחסת לקבוצת אנשים שעובדת בסינרגיה במטרה לקדם ולממש מטרות משותפות.אין מטרות משותפות – אין צוות!

צוותים אפקטיבייים בהגדרתם הם צוותים הפועלים ומשיגים תוצאות מצוינות בקידום המשימות ובמימוש המטרה שלהם. הם מתאפיינים במספר , שימו לב לשאלות – הן הכלי שלכם לבאבחון מצב הצוות שלכם/הארגון כולו:

אתר הפסגה (17).png
bottom of page