top of page

מרחב מומחיות טכנופדגוגיה הוא מרחב היברידי המחבר בין הוראה לעידן הדיגיטלי, באמצעות שילוב כלים טכנו-פדגוגיים חדשניים ותחום הבינה המלאכותית.

הצוות משביח את התהליכים הפדגוגיים במרכז פסג"ה אשדוד בשימוש כלים מגוונים חדשניים ומספק תמיכה טכנית ומענה באמצעות עיצובי אינפוגרפיקה עבור מרחבי המומחיות השונים.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (4).png
bottom of page