top of page

בשנת תש"פ הוקם בפסג"ה מרחב סה"ר - סימולציה והתבוננות רפלקטיבית לחקר ולמידה רפלקטיבית, המאפשר התנסויות רפלקטיביות וסימולציות לקהילה החינוכית. תהליך רפלקטיבי מושפע מתהליכים קוגניטיביים, רגשיים ותרבותיים והוא ניתן ללמידה ומאפשר חקר עצמי ברמה הגבוהה ביותר. התהליכים הרפלקטיביים במרחב סה"ר מתקיימים באופן אישי, קבוצתי וזוגי ובאמצעות פרקטיקות מגוונות כגון מרכז סימולציה, ערכות השלכתיות, סדנאות מונחות ,סרטונים ועוד.

פסים3.png
תמונה סהר.png
מרחב סהר כותרת (6).png
פסים7.png
אתר הפסגה (12).png

במרכז ניתן להתנסות, לחוות, ללמוד ולתרגל מיומנויות לתקשורת מיטבית בשדה החינוכי. בבסיס העשייה נשתמש בתחקיר מצולם, משוב, רפלקציה ודיון, המעמידים במרכז היבטים פסיכו-פדגוגיים.

תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-27 בשעה 22.31.40_71462a21.jpg

מפגש סימולציה - הלכה למעשה 

מפגש פנים אל פנים או מפגש מקוון במהלכו "מתנסה" (חלק מהקבוצה המשתתפת בסימולציה כגון צוות מורים בבית ספר, רכזות פדגוגיות, צוות ניהול וכו') ושחקנית (שחקנית מקצועית או איש צוות מתוך הקבוצה).

באמצעות כלים של רפלקציה ומשוב מתקיים תהליך של הגברת המודעות, המשגה ושיח אודות חלופות של תגובות ודרכי התנהגות, במטרה לקדם בחירה מושכלת ולשפר מיומנויות תקשורת.

_ea5eb6ad-4a3c-4558-84aa-66d4a2713ff1.jpeg
bottom of page