top of page

מב-ראשית

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (19).png

תפקיד מחנכ.ת הכיתה הוא אחד מן התפקידים המשמעותיים ביותר בשדה החינוך ,

בעת זו יותר מתמיד  נמצאות המחנכות בחזית ומתמודדות עם אתגרים ומורכבויות רבות.

פסג"ה אשדוד מאמינה בכוחן של המחנכים.ות לאפשר לכל ילד תהליך צמיחה והתפתחות, וביכולתן לתת לכל ילד את המענה הייחודי לו הוא זקוק לשם כך.

פסג"ה אשדוד בוחרת להיות לצדכן  ולייצר עבורכן מרחב תומך ומצמיח

לשם כך אנו פועלות במספר ערוצים:

4.png
4.png
4.png
4.png

מב- ראשית -

מחנכות יסודי 

bottom of page