top of page

"מנהיגות"- יכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות.  פעולה מנהיגותית קשורה בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

עוגני הפסג"ה הם מנהיגות חינוכית ופדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים ולחיבורים סינרגטיים המייצרים עשייה חינוכית מיטבית. ההנהגה החינוכית היא VIP מבחינתנו מתוך הבנת האחריות ואדוות העשיה של הנושאים בדבר.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (16).png

סגני המנהלים הם דמויות משמעותיות בחיזוק החוסן והרציפות הארגונית והפדגוגית בבית הספר. מתוך תפיסה זו נבנה מסלול ייחודי ,היברידי,של פיתוח מקצועי לסגני מנהלים אשר יונחה ע"י צוות מרחב מנהיגות של הפסג"ה ובשותפות עם מרכזי פסג"ה נוספים במחוז.

המפגשים מזמנים מקום וזמן ללמידה,חיבורים, שיתופים, התייעצות וחשיבה משותפת על התפקיד הייחודי ועל הדרכים האפשריות להתפתח בו ומעבר לו.

מנהיגות חינוכית במצב משברי- מודל פעולה

(אבני ראשה)

הפיתוח המקצועי נע סביב הצירים של פיתוח מנהיגות במודל של אבני ראשה המתייחס לשלושת הצירים של SELF, ROLL, CONTEXT- קישור למודל

5.png

מציירים את קו האופק -

סגנים ורכזים פדגוגיים

bottom of page