top of page

"מנהיגות"- יכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות.  פעולה מנהיגותית קשורה בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

עוגני הפסג"ה הם מנהיגות חינוכית ופדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים ולחיבורים סינרגטיים המייצרים עשייה חינוכית מיטבית. ההנהגה החינוכית היא VIP מבחינתנו מתוך הבנת האחריות ואדוות העשיה של הנושאים בדבר.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (16).png

מנהיגות בונה עתיד היא אחת מתוכניות הדגל הפועלת בהצלחה רבה זו השנה השנייה ומביאה לידי ביטוי את העשיה והתפיסה החינוכית שלנו השמה במוקד את המנהיגות החינוכית ופועלת באמצעות חיבורים ושותפויות.

אחת לחודש, בהובלה משותפת של הרשות, המשרד והפסג"ה, מתכנסת כל מנהיגות הביניים של העיר למפגשים עוטפים ומשמעותיים של שיח, למידה, העשרה ושל יצירת חיבורים.

אור ואויר לנשימה- שלומות ואושר ארגוני- אילנית אלחלו 

זמן מילים- סדנה באמצעות מחברת "בשביל השקט" שפותחה בפסג"ה אשדוד

מודל GROW – מודל היוועצות 

סדנת הבוחנת אופן ביצוע שותפות לומדים

קישור למדריך

טלפון לקניית המחברת המלאה

08-8552279

מכפילים ומצמצים- ערכת קלפים מבוססת מודל מנהיגות מכפילה ומצמצמת

תפקוד צוות בשגרת חירום - מודל לקידום מיטבי של צוות, אבני ראשה

מודל מנהיגות מתמירה (ברנרד מ. באס, 1985), הינו המודל המלווה את התוכנית והוא בא לידי ביטוי ברכיבים הבאים: תהליכים, כלים, שאלות ומיומנויות.

בתבנית זו המציגה את המודל תוכלו להיחשף לחלק מהפרקטיקות והמודלים  שליוו את המפגשים. 

מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה

בעין טובה -ערכה להתבוננות רפלקטיבית באמצעות חיבור ל"עין טובה" שפותחה במרכז פסג"ה אשדוד

רפלקציה ולמידה-ערכות מקדמות תהליכי למידה באקלים מיטבי-קישור לערכות סהר

3.png
bottom of page