top of page

"מנהיגות"- יכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות.  פעולה מנהיגותית קשורה בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

עוגני הפסג"ה הם מנהיגות חינוכית ופדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים ולחיבורים סינרגטיים המייצרים עשייה חינוכית מיטבית. ההנהגה החינוכית היא VIP מבחינתנו מתוך הבנת האחריות ואדוות העשיה של הנושאים בדבר.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (16).png

פסג"ה אשדוד איתכם, המנהיגות והמנהיגים החינוכיים גם בימים מורכבים אלו. 

תוכלו  לפנות אלינו בכל נושא שבו באפשרותנו לסייע, ללוות, לייעץ או לתמוך.

אתר פסגה ריבוע (23).png
אתר פסגה ריבוע (23).png
אתר פסגה ריבוע (23).png
אתר פסגה ריבוע (23).png
bottom of page