top of page

"מנהיגות"- יכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות.  פעולה מנהיגותית קשורה בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

עוגני הפסג"ה הם מנהיגות חינוכית ופדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים ולחיבורים סינרגטיים המייצרים עשייה חינוכית מיטבית. ההנהגה החינוכית היא VIP מבחינתנו מתוך הבנת האחריות ואדוות העשיה של הנושאים בדבר.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (16).png

אתגרי המאה ה21 מאופיינים בעולם שהמידע בו זמין מאוד ושיש בו שינויים תכופים, טכנולוגיות חדשניות, גלובליזציה ורב תרבותיות. על מנת לתת מענה לאתגרים אלה אימצנו, הרשות  ומרכז הפסג"ה את תוכנית "מכינה לחיים-מצויינות כאורח חיים" בקרב כל החטיבה הבוגרת.

במסגרת תוכנית זו אנו חותרים לאימוץ תפיסת המצויינות כדרך חיים וכמעוגנת בתרבות הבית ספרית והעירונית.

8.png

מצויינות כדרך חיים - חט''ב

image.png
bottom of page