top of page

"מנהיגות"- יכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אל עבר מטרה משותפת במינימום סמכות.  פעולה מנהיגותית קשורה בצורה ישירה להשפעה וליצירת שינוי.

עוגני הפסג"ה הם מנהיגות חינוכית ופדגוגיה איכותית והחתירה היא להעצמת השניים ולחיבורים סינרגטיים המייצרים עשייה חינוכית מיטבית. ההנהגה החינוכית היא VIP מבחינתנו מתוך הבנת האחריות ואדוות העשיה של הנושאים בדבר.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (16).png

מנהיגות בונה עתיד - תכנית הכשרה לרכזי מקצועות הליבה, שנה שניה

  • מפגש 2: אקו סיסטם וניהול. גדעון זיילר מנכ"ל מתודיקה הרצאה בנושא "מגמות בפיתוח מקצועי. לקריאה

  • מפגש 3: חדשנות טכנו פדגוגית. הרצאה בנושא בינה מלאכותית: התפתחות, ממשקים ופוטנציאל של ד"ר רועי צזנה עתידן. לקריאה

 

  • מפגש 4: חיבור בין אישי "והתבוננות רפחקטיבית עם הפנים קדימה". לקריאה

 

  • מפגש 5: הרצאה של ד"ר צבי ברק מנכ"ל גישות בנושא "להיות מצוין".לקריאה

3.png
bottom of page