top of page

מב-ראשית

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (19).png

קהילת ראשית מחוזית

בפסג"ה אשדוד נפתחה השנה (תשפ"ד) קהילת מחנכות מחוזית של תכנית ראשית.

קהילת המחנכים.ות תהווה מוקד כוח לפיתוח פרופסיית תפקיד המחנכת במחוז ותצא למסע למידה מעמיק אשר יכלול: פיתוח אישי מקצועי, מתן מענה לצרכים ואתגרים העולים מן השטח, מפגשי למידה בשיתוף נציגי המחוז וקובעי מדיניות במשרד, היכרות וחשיפה למודלים חינוכיים, סיורים במרחבים מעוררי השראה ומפגש עם מומחי תוכן מעולמות מגוונים.

 

תכנית ראשית רואה בכם.ן כנבחרת מנהיגות חינוכית היוצאת לחקור, ללמוד, לשתף ולהתפתח באופן אישי ומקצועי במסגרת מפגשי קהילה של מחנכות עם ברק בעיניים, אשר פיצחו כמה סודות מקצועיים-חינוכיים ייחודים.

4.png

מב- ראשית -

מחנכות יסודי 

bottom of page