top of page

מרחב מומחיות טכנופדגוגיה הוא מרחב היברידי המחבר בין הוראה לעידן הדיגיטלי, באמצעות שילוב כלים טכנו-פדגוגיים חדשניים ותחום הבינה המלאכותית.

הצוות משביח את התהליכים הפדגוגיים במרכז פסג"ה אשדוד בשימוש כלים מגוונים חדשניים ומספק תמיכה טכנית ומענה באמצעות עיצובי אינפוגרפיקה עבור מרחבי המומחיות השונים.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (4).png

המלצות:

  • התאמה לגיל ולרמת הידע - וודאו שהחדר האימרסיבי מותאם לרמת הידע והיכולות של התלמידים

  • מטרות לימודיות ברורות - קבעו מטרות לימודיות ברורות ותכננו את החדר האימרסיבי בהתאם.

  • מעורבות המורה - המורה צריך להיות מעורב בתהליך ולהנחות את התלמידים במהלך החוויה האימרסיבית.

  • משוב ורפלקציה - אפשרו לתלמידים לשתף את חוויותיהם ולקבל משוב על הלמידה שלהם.

  • שילוב עם שיטות הוראה אחרות - החדרים האימרסיביים יכולים להשלים שיטות הוראה מסורתיות, אך לא לבדם.

יתרונות:

  1. למידה חווייתית - החדרים האימרסיביים יוצרים סביבה מציאותית ומעניינת שמעוררת את הסקרנות והמוטיבציה של התלמידים.

  2. לימוד באמצעות חוויה - התלמידים לא רק לומדים עובדות, אלא חווים את התכנים באופן בלתי אמצעי, דבר שמסייע בהטמעת הידע.

  3. למידה פעילה - התלמידים מעורבים בתהליך הלמידה באופן פעיל, מה שמגביר את המעורבות וההנאה שלהם.

  4. פיתוח מיומנויות רב-תחומיות - החדרים האימרסיביים יכולים לחשוף את התלמידים למגוון רחב של נושאים ולפתח מיומנויות כמו חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות וניהול משימות.

_dca214cb-4d2a-4ea2-a18d-95f8fa10f82c.jpeg
bottom of page