top of page
הצצה אל מאחורי הקלעים
דעת מתוך כפייה, אין לה מקום בנשמה. לא מתוך אונס ילמד הנער, אלא מתוך משחק “-  אפלטון"
משחקים.png

עינת ביטון שנה ראשונה בצוות טכנו- פדגוגי פסגה אשדוד, שמחה לשתף במפגש השתלמות " משחק ומשחוק" אשר התקיים במסגרת השתלמות מוסדית טכנו-פדגוגיה. במפגש זה חשפתי את המורים ליכולתו של המשחק להגביר הנאה והנעה בלמידה

אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד" - בנג'מין פרנקלין"

למידה שיתופית בסביבות דיגיטליות מזמנות מרחב חברתי- תרבותי  התומך במגוון אינטראקציות שיתופיות. לסביבות אלה פוטנציאל  פדגוגי רחב והן כוללות אפשרויות מגוונות של תקשורת, תיעוד, שיתוף, מודלינג, בנייה משותפת ונגישות למקורות רבים, קבלת סיוע מהעולם שמחוץ לכיתה (מומחים) ושימוש בכלי חשיבה, יצירה ועיצוב מגוונים

אני מירי קיהן  חברה בצוות טכנו- פדגוגי פסגה אשדוד, רוצה לשתף במפגש השתלמות שהעברתי על "כלים שיתופים דרך הזום"  אשר התקיים במסגרת השתלמות מוסדית טכנו-פדגוגיה.  במפגש זה נחשפנו לכלים שיתופים ויצרנו אינטרקציה בין הלומדים והגענו לתוצרי למידה שהובילו את השיעור למיטבי יותר. השתמשנו בכלי גוגל, לוח שיתופי   jambord  , padlat , linoit                                                                      
תעוד שיעור.png
שיפור המצב רוח גלגל משחק.png
שימושי זום.png
bottom of page