top of page

מעוף הוקמה כמרחב למיזמים מחוללי השפעה, מרחב יוקרתי וייחודי לאנשי חינוך מובילים, מנוסים ומקצועיים בעלי הנעה פנימית. המרחב מציע תכנית מואצת ליזמים אשר יפעלו בשדה החינוכי, מטרתה לתת בידי היזמים הנבחרים את הידע והיכולת להוביל את הרעיון שלהם לתוצר שניתן להפיצו וליישמו כך שיתרום וישפיע על שדה החינוך. התכנית כוללת הכשרה מקפת, הכרה בשעות פיתוח מקצועי וליווי אישי צמוד, מותאם ומקיף

מעוף.png
יזמות

בפסג"ה אשדוד מפתחים מוצרים לטובת

השדה החינוכי

מהתנסות רפלקטיבית ללמידה אפקטיבית

ערכת קלפי שיח רפלקטיבי

ערכת שיח לקידום שיח רגשי הכוללת קלפי צמיחה, קלפי אתגרים, קלפי הזדמנויות ורווחים ודף מנחה למיומנויות שיח25

עלות 25 שח

ערכת קלפי שיח רפלקטיבי 8.6.22.png

ערכת הזדמנויות

ערכה המשלבת ערכים, ציטוטים

מעוררי השראה, משפטים מעוררי חשיבה רפלקטיבית, שאלות ו"הזדמנויות" במלל ותמונה המזמנים אין ספור אפשרויות לעיסוק

בנושאים ותהליכים מגוונים

עלות 34 שח

קלפני הזדמנויות 8.6.22.png

ערכים שבליבת העשייה

ערכת קלפים שבאמצעותה
ניתן לגלות את סט הערכים האישיים והקבוצת המובילים אותנו במהלכים

פדגוגיים

עלות 45 שח

ערכים שבלונות לעשייה 8.6.22.png

מתודות להנעה

יומן צמיחה אשי המאפשר רכישת כלים במסגרת מסע להתבוננות וחקר אישי. היומן מזמן העמקת המודעות למנעד החוזקות, הרגשות, הערכים והאמונות

עלות 39 שח

מתודה להנעה 8.6.22.png

פסג"ה אשדוד – מרכז יצירה פיתוח ועשייה

אנו מפתחים מוצרים לטובת השדה החינוכי ומזמנים במת ייצור לאנשי חינוך - יזמים המבקשים להפוך רעיון למוצר

שירים שנוגעים (2).png
מילים שנוגעות.png
bottom of page