top of page

שלומות (WB) ולמידה חברתית רגשית (SEL) שלובים זו בזו. שלומות עוסקת ברווחה רגשית, אושר ומשמעות. ב SEL מפתחים מיומנויות חברתיות רגשיות המאפשרות לאדם להבין ולנהל את רגשותיו ולפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות.

אנו בפסג"ה אשדוד רואים חשיבות רבה בפיתוח WB וSEL ומשלבים התייחסות לכך בכל מהלך, לצד מודלינג ועשייה מפורשת בתחום.

פסים3.png
פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
מרחב סהר כותרת (17).png
WB שלוֹמות + (חשיבות המשמעות) = השפעה על השגשוג (1).png
ספירלת השמש (1).png

מודל המתייחס להשפעה המתרחשת במעגליות- מתוך פנים הארגון למעגלים הנוספים. 

המעגל הראשוני: צוות הפסג"ה

המעגל השני: מנהיגות ביניים עירונית : סגנים, רכזי מקצוע, רכזים פדגוגים

המעגל השלישי: מעגלי ההשפעה מערכת החינוך בעיר ובתי הספר. כאשר המודל מתקיים בבתי הספר אליו  יתווסף מעגל נוסף -קהילת הורים.

bottom of page