top of page

מרחב לסימולציה ולהתבוננות רפלקטיביות. המרחב מקדם תהליכים רפלקטיבים על מיומנויות קוגניטיביות ולא קוגניטיביות. המרחב כולל סביבה מותאמת להנחיית מפגש סימולציה (פנים אל פנים או סנכרוני) וכן כלים מקוריים מתוצרת פסג"ה אשדוד לקידום חשיבה רפלקטיבית. מרחב סה"ר מאפשר אימון במיומנויות רגשיות חברתיות כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית המצוי בבסיס השלומות שלהם.

פסים3.png
פסים3.png
אתר הפסגה (12).png
אתר פסגה (2).png
פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png

הכל מתחיל מלמידה רגשית חברתית SEL  ושלומות  wellbeing  

SEL , שלומות, ומה שביניהם

שלומות היא מצב של בריאות נפשית ופיזית טובה, המאופיין בתחושת סיפוק, אושר ומשמעות. למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות, המאפשרות לאנשים להבין ולנהל את רגשותיהם, לפתח מערכות יחסים משמעותיות וחיוביות. הקשר בין שלומות ללמידה רגשית חברתית הוא דו כיווני.

בצוות SEL ושלומות מנחות בעלות רקע מקצועי רב שנים בתחומי הייעוץ החינוכי,האימון וההנחיה - צוות זה בונה ומנחה מפגשים השזורים בכל התוכניות הייחודיות בפסג"ה (מנהיגות בונה עתיד, קו האופק לסגנים, מצוינות כאורח חיים ועוד..) המפגשים מתקיימים בהרכבי משתנים :  הרצאות, סדנאות, מפגשים בהרכבים משתנים- מליאות, קבוצות, או פרטני

 

bottom of page