top of page

מרחב לסימולציה ולהתבוננות רפלקטיביות. המרחב מקדם תהליכים רפלקטיבים על מיומנויות קוגניטיביות ולא קוגניטיביות. המרחב כולל סביבה מותאמת להנחיית מפגש סימולציה (פנים אל פנים או סנכרוני) וכן כלים מקוריים מתוצרת פסג"ה אשדוד לקידום חשיבה רפלקטיבית. מרחב סה"ר מאפשר אימון במיומנויות רגשיות חברתיות כבסיס להתפתחות אישית ומקצועית המצוי בבסיס השלומות שלהם.

פסים3.png
מרחב סהר כותרת (3).png
למידה רגשית לאתר2.jpg
פסים7.png
אתר הפסגה (12).png

אז איך מטמיעים את התפישה בעצם?  

צוות Sel -שלומות בפסג"ה אשדוד פועל במספר דרכים לקידום מטרה זו: הרצאות, סדנאות, פתרונות למידה, ליווי והדרכה.

מומחיות:

בצוות SEL ושלומות מנחות בעלות רקע מקצועי רב שנים בתחומי הייעוץ החינוכי,האימון וההנחיה - צוות זה בונה ומנחה מפגשים השזורים בכל התוכניות הייחודיות בפסג"ה (מנהיגות בונה עתיד, קו האופק לסגנים, מצוינות כאורח חיים ועוד..) המפגשים מתקיימים בהרכבי משתנים :  הרצאות, סדנאות, מפגשים בהרכבים משתנים- מליאות, קבוצות, או פרטני.

bottom of page