top of page
מע"מ לקהילה

מרחב מע"מ –מעשים עם ערך מוסף לקהילה החינוכית

הרעיון שעומד מאחורי המרחב לתת הזדמנויות לחשיבה אחרת , הרחבת אופקים באמצעות מפגשי השראה, כנים, ימי עיון , תערוכות ועוד

לאפשר במה לשיתוף ולחוויה בכדי ליצור שיח מקצועי פתוח והדדי .לחשוף לחידושים בעולם החינוך, לאתגר ולאפשר במה להצגת העשייה בשטח לשם הגברת המוטיבציה החינוכית

פעילות למען הקהילה

מרכז פסג"ה אשדוד מארגן מפגשים פיזיים במטרה ליצור שיח מקצועי פתוח והדדי, לאפשר שיתוף, להיחשף לחידושים בעולם החינוך

לאתגר ולאפשר במה להצגת העשייה בשטח

לאורך כל השנה אנו מארגנים ימי השראה, כנסים, ימי עיון ותערוכות - איך נרשמים? איפה מוצאים פרטים וכו

עקבו אחר הפרסומים והצטרפו אלינו על מנת להשתתף בשיח ועשייה החינוכית

bottom of page