חברי הקהילה החינוכית שלומות וברכות.
עם סיומה של שנה, שלהי תשע"ח, רוחות של סיכום, משבים של רשמים, תובנות, נתונים והתרגשות של עמלים.
גם עבורנו זו הזדמנות להביט לאחור על השנה שהייתה, לתת במה ולהאיר תהליכים, מגמות והצלחות.
אם נבקש להצביע על הצבע העיקרי שפיזר מגווניו השנה הרי שנבחר שיתוף ושותפויות.
השנה לבלבו ופרחו מהלכים שהיו פרי שותפויות מגוונות. למשל- "שפה מותאמת להצלחה"- הפיקוח, מינהל החינוך, הפסג"ה, רפרנטיות שפה במחוז, מדריכות בתי הספר ומורי מורים חברו למהלך רחב של למעלה מ-20 מסגרות למידה בפסג"ה ובבתי הספר, פורומיי מנהלים, סדנאות ומפגשי למידה. לדוגמא זו ולנוספות במה במגזין

ערך ה'שותפויות' הינו אחד משניים המובילים אותנו, השני 'שיתוף'. יש בנו אמונה רבה והערכה עמוקה למורי העיר האיכותיים המהווים בסיס למערכת החינוך המפוארת שלנו. שמנו לנו ליעד, ערך ומטרה לאפשר למורים מומחים ומקצועיים לשתף את עמיתיהם בידע, יוזמות, מהלכים, מתודות ותוצרים חדשניים ואיכותיים באמצעות במות שיתוף מגוונות שזימנו

 

ובנימת תודה על השותפויות, הערכה על השיתוף וגאווה מקומית גדולה אנו מסכמים שנה משמעותית ופורייה

קיץ טוב

אילנית וצוות הפסג"ה