פסג"ה אשדוד - פיתוח סגלי הוראה

מאגר הסרטים הוא נדבך נוסף וחשוב בחדשנות פדגוגית

למידה באמצעות קולנוע יוצרת עניין וגורמת הנאה מרובה

המאגר נמנה עם פעולות להטמעת חדשנות פדגוגית דרך חומרי למידה

מעוררי עניין וסקרנות בקרב התלמידים

הסרטים יסייעו להציג את נושאי הלימוד מזוויות שונות ויאפשרו לקיים שיח בכיתה ולהציף בו רגשות ותחושות ותובנות

המאגר יעודכן בכל שנה ויורחב ליצירות נוספות וחדשות

מאגר סרטים מוסדר להקרנת סרטי קולנוע בכיתות הלימוד

השירות מאפשר צפייה במאגר של מאות סרטים באמצעות מחשבים ומקרנים הנמצאים בכיתה