top of page

מאגר הסרטים הוא נדבך נוסף וחשוב בחדשנות פדגוגית

למידה באמצעות קולנוע יוצרת עניין וגורמת הנאה מרובה

המאגר נמנה עם פעולות להטמעת חדשנות פדגוגית דרך חומרי למידה

מעוררי עניין וסקרנות בקרב התלמידים

הסרטים יסייעו להציג את נושאי הלימוד מזוויות שונות ויאפשרו לקיים שיח בכיתה ולהציף בו רגשות ותחושות ותובנות

המאגר יעודכן בכל שנה ויורחב ליצירות נוספות וחדשות

מתנה לחג: מאות סרטוני השראה שתוכלו לשלוח לתלמידים שלכם

מומלץ בחום לצפות בהם

להדביק להם שאלה מנחה או נקודה לדיון, שתוכל לקחת את הסרטון ולממש את היכולות החינוכיות הגבוהות שלו בהעברת המסר לתלמידים

מאגר סרטים מוסדר להקרנת סרטי קולנוע בכיתות הלימוד

השירות מאפשר צפייה במאגר של מאות סרטים באמצעות מחשבים ומקרנים הנמצאים בכיתה

bottom of page