פייסבוק מרכז מורים אשדוד

מרכז פסג"ה אשדוד הינו הבית הפדגוגי והמקצועי של קהילת החינוך והעשייה החינוכית המקומית.

 

המרכז משרת כ-3,300 אנשי חינוך, מעל ל-150 מוסדות חינוך עירוניים ופועל בשיתוף פעולה עם כל שותפי התפקיד.

 

אנו רואים את הפיתוח המקצועי כתפיסה הוליסטית שלמה, אשר אינה מסתפקת בראייה הצרה של מסגרות למידה אלא מרחיבה ראות ואופקים בממדים השונים:

 

התפתחות מסגרות הלמידה- במגוון, בחירה, התמקצעות ושכלול תהליכי הל"ה.

 

התמקצעות המרכז- התנהלות מבוססת נתונים תוך שקיפות ואחריותיות.

 

בית לקהילה החינוכית לעובדי הוראה ובעלי תפקידים- בנגישות, שירותיות ומקצועיות.

 

מעורבות מקומית- בייזום, הובלה, הדרכה והשתתפות בתהליכים חינוכיים.

הרחבת אופקים, העשרה והשראה- הרחבת מעגלי פעילות, נראות, צריכה וחשיפה