Moodl השתלמויות של משרד החינוך מנוהלות בסביבת

 

 כדי לעבוד בסביבת המודל  נדרשת כניסה ראשונית (כניסה ויציאה). תהליך זה נקרא אקטיבציה

 

בכניסה הראשונית לא ניתן לראות את רשימת ההשתלמויות אליה נרשמת

 

אקטיבציה מאפשרת למשרד החינוך לשייך את המשתלמים להשתלמויות אליהן נרשמו

 

מומלץ לבצע את תהליך הרישום והכניסה למערכת בדפדפן כרום

Moodle  ביצוע אקטיבציה:  לחץ/י על קישור זה על מנת לבצע כניסה ראשונית לסביבת


                          " Moodle  בחלון שיפתח בחר/י "אתרי למידה דיגיטלית


  " בחלון שיפתח בחר/י ב "אגף א לפיתוח מקצועי מרכזי פסג"ה

או

 

"הענן החינוכי " Google   הקליד/י 

   Moodle בחלון שיפתח בחר/י ב