משחק תמודות.png

בלמידה מבוססת משחק (Game Based Learning) התוכן הלימודי משולב במשחק באופן שמטרות הלמידה ומטרות המשחק מתלכדות. זאת בניגוד למִשְחוּק (Gamification), בו משתמשים באלמנטים משחקיים בשיעור או משימה לימודית

משחוק_רוחב.jpg