משחק תמודות.png

בלמידה מבוססת משחק (Game Based Learning) התוכן הלימודי משולב במשחק באופן שמטרות הלמידה ומטרות המשחק מתלכדות. זאת בניגוד למִשְחוּק (Gamification), בו משתמשים באלמנטים משחקיים בשיעור או משימה לימודית