top of page
שימוש בחקר להפעלת חשיבה

שימוש בחקר מקרה מגייס את מעורבותם של התלמידים וגורם להם להפעיל חשיבה על סוגיות חשובות בנושא הנלמד
פעילות של ניתוח מקרים מאפשרת לתלמידים להרגיש חלק מ"העולם האמיתי" ומגרה אותם לחפש מידע ולחשוב על רעיונות שיעזרו להם לפתור בעיות תוך חתירה לאמת וליושרה אינטלקטואלית וגילוי סקרנות ועניין

חקר_רוחב.jpg
bottom of page