אודות האגף לחינוך קדם יסודי

האגף לחינוך קדם יסודי ממונה על ממוש הפוטניצאל של ילדי הגיל הרך הנמצאים במסגרות חוק חינוך חובה. תוך מתן שיוויון הזדמנויות והתייחסות לצרכים שונים של ילדים

פעולות האגף מתאם ומטמיע את מדיניות המשרד מול שותפים שונים (משרדי ממשלה, רשויות) יוזם, מפיץ ומטמיע תכניות לימודים ומדריכים למפקחות גני הילדים, מדריכות ומנהלות גני הילדים

מתווה ומוביל פיתוח מקצועי של בעלי תפקידים בחינוך הקדם יסודי

מפקח על תכניות הפועלות בגני הילדים במסגרת שיתופי פעולה של משרד החינוך