top of page

ניהול דיון בכיתה

המאמר עוסק בחשיבות של יצירת דיונים בכיתה, מציע מבנה לניהול הדיון, דוגמאות לשאלות מנחות, ונותן רעיונות שונים ומגוונים

להפעלות בעזרתן ניתן לעורר את הדיון

אז למה כל כך חשוב לערוך דיונים בכיתה

סוגי דיונים

מבנה לניהול דיון

דוגמאות לשאלות במליאה

משחקים לניהול דיון

ניהול דיון בכיתה

חגית גברעם

דיון_רוחב.jpg
bottom of page