פסג"ה אשדוד - פיתוח סגלי הוראה

הנבחרת- תש"ף

צוות הפסג"ה פועל בשבעה מרחבי מומחיות, נותן שירות, מלווה, מוביל ומקדם תהליכים חינוכיים רבים ומשמעותיים

ניתן לקבל שירות, ליווי וייעוץ, ומגוון מענים אחרים בצוותי מרחבי המומחיות

מרחב יזמות ומנהיגות

מרחב פיתוח פדגוגי

מרחב מסגרות למידה

מרחב חדשנות טכנולוגית

מרחב מע"מ לקהילה

מרחב אוריינות חזותית

מרחב הערכה