השנה החינוכית החלה ועימה בשורות הפיתוח המקצועי

בחוברת שלפניכם תיחשפו למגוון המוצע במסגרות למידה פסג"ה

(במקביל למסגרות הבית ספריות ולמודולות המותאמות לקהלים ספיצפיים)

פסג"ה אשדוד - פיתוח סגלי הוראה