top of page

ימיי עיון של הפסג"ה לקהילה החינוכית

אתר "כתר ההדרכות" מגוון חומרים לכל שכבות הגיל ופעילויות לתחילת השנה מחכים לכם
חגיגת הדרכות.png
כתר החדשות הזמנה למידה הברידית.png
הזמנה מפגש כלים פרקטיקות ומתודות.png

 -הזמנה למפגש למידה

הלמה, המה והאיך בהוראה

כלים, פרקטיקות ומתודות

 7 .12. 20 למידה רגשית חברתית
מרחב דיגיטלי 7.12.20.png
למידה ריגשית חברתית 7.12.20.jpg
cd6b9d9cf4876ed7a36baa68b3adb870.jpg

למידה רגשית-חברתית SEL כישורים חברתיים ומיומנויות
לילדים
7.12.2020

%252525D7%252525A8%252525D7%25252592%252
תובנות ורשמים.png
גלריה  ל 10.11.20.png
למידה דיפרנציאלית - ימי עיון 10.11.20.pn
הוראה דיפרנציאלית בימי קורונה היא הוראה המתחשבת בהעדפות התלמידים  
10.11.2020
למידה היברידית (משולבת) שילוב בין סינכרוני,  א- סינכרוני ופנים  אל פנים 
19.10.2020
הנחיה היברידית.png
מפת  19.10.20.png
הזמנה ללמידה היברידית.jpg
%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%94%

 -תיירות חינוכית   כלים, חומרים ומדריכים פסג"ה אשדוד

"כנס וירטואלי "מנווטים גבוה, רואים עתיד
כנס וירטואלי 7.7.21.png
כלים חומרים ומדריכים פסגה אשדוד.png
ממריאים 4.5.jpg
bottom of page