מרכז פסג"ה אשדוד אירח ביקור המינהל הפדגוגי במחוז. בשלישי 5.11.19 התכנסה הנהלת מחוז דרום למפגש עם שר החינוך, הרב רפי פרץ וצמרת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך, על כל מנהלי אגפיו, עם כלל מפקחי המחוז והמדריכים המחוזיים, לשיח בנושא  מארג השותפויות בין המטה למחוז. שמחנו במרכז הפסג"ה  לארח מפגש למידה חשוב זה ולהיות עדים מקרוב לתהליכי הפיתוח הפדגוגיים המתהווים ברמת מחוז ומטה.

התחדשנו!

השקנו מרחבי מומחיות הנותנים שירות מקצועי וחדשני לקהילה החינוכית במיוחד  בשבילכם.

מסגרות למידה

שימת דגש על

מסגרות למידה בית ספריות

חדשנות טכנולוגית

התאמת הטכנולוגיה 
לשירות הפדגוגיה

יזמות

ערוץ פיתוח מרעיון למוצר

מנהיגות

פיתוח כישורים והרחבת התפיסה

מע"מ להקהילה

מופעים מגוונים להעשרה, הרחבת אופקים והשראה

הערכה

התאמת כלים ומתודות להערכה מעצבת/מסכמת

אוריינות חזותית

ביטוי ויזואלי למסרים חינוכיים

Show More

מסגרות למידה 2019

מסגרות פיתוח סגלי הוראה לשנת תשע"ט

בחוברת מגוון רחב של השתלמויות בנושאים שונים על פי שכבות גיל

מגזין 2018

מבט על העשייה השנתית בפסג"ה

להאיר על תהליכים, מגמות  והצלחות

מיקוד השנה בשיתוף והשתתפות

צוות הפסג"ה

צוות מיומן שעומד לשרותכם

בית מקצועי לאנשי החינוך

מתן שרותי מומחיות במרחבים השונים

מצפים לכם

דרך ארץ 2

צרו קשר

טלפון- 08-8552279
פקס: - 088653094